Organisatiestructuur


Hoofdbestuur


Voorzitter Arno Janssen mail Arno Janssen
Secretaris a.i. Stefan Haagsman mail Stefan Haagsman
Penningmeester Oscar Kerscher mail Oscar Kerscher
Financiële commissie Mark Meijring
Seniorencommissie Egbert Brouwer
Jeugdcommissie Dick Doeleman mail Dick Doeleman   06-51330912
Zaalvoetbalcommissie Stefan Haagsman mail Stefan Haagsman
Technische commissie vacant
Evenementencommissie Vacant
Sponsorcommissie Vacant
Wedstrijdsecretariaat Hans Hopmans mail Hans Hopmans 06-14629460
Inkoop / Materiaalbeheer Oscar Kerscher mail Oscar Kerscher

Commissies


Financiële commissie

  • Mark Meijring
  • Richard Bens
  • Henk Rutten

Jeugdcommissie

Voorzitter Dick Doeleman mail Dick Doeleman
Secretaris Vacant
Wedstrijdsecretaris Hans Hopmans  mail Hans Hopmans
 Evenementen Commissie Jeugd  Diane Smits  mail Diane Smits
Fairplay / inkoop Oscar Kerscher mail Oscar Kerscher

Zaalvoetbalcommissie

Voorzitter Stefan Haagsman mail Stefan Haagsman

Technische commissie

Hoofd Technische Commissie vacant
Secretaris Hans Peterse   mail Techn.commissie
Technisch Jeugd Coordinator Pascal Rutten
Technisch Senioren Coordinator Hans Peterse
Algemeen Senioren Coordinator Pieter Bruijsten & Ronald Thijssen

Sponsorcommissie

Voorzitter
Lid

Evenementen commissie

Voorzitter Rachne Martens
Lid Lizzy Derksen
Lid Janneke Peters
Lid Thijs Boonstra

Tuchtcommissie

Voorzitter Paul de Jong
Lid Harrie Kamphuis
Lid Fred Vinken

Ledenadministratie

Contactpersoon Marry Heijmink
Voor: inschrijving, overschrijving, adreswijziging mail ledenadministratie