Overlijden Joke Sanders

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen, van het overlijden van ons gewaardeerd oud lid en vrijwilligster, van onze vereniging Joke Sanders.

Wij hebben Joke leren kennen als iemand die zeer betrokken was en wij zijn haar dankbaar voor haar bijdrage aan onze vereniging.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man, (klein-)kinderen en overige familie en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 15 februari om 16:30 in de aula van crematorium Waalstede Staddijk 130 te Nijmegen.

0 Comments