Training voor de jeugd wordt gefaseerd opgestart

Nijmegen, 3 mei 2020

Betreft: Update opstarten trainingen jeugd t/m 18 jaar.

Beste Ouders/verzorgers en spelers,

Een update naar aanleiding van de mededeling van het Bestuur op de website van rksv Brakkenstein dat de Jeugdcommissie een plan van aanpak aan het opstellen is voor het herstarten van de trainingen van onze jeugd tot en met 18 jaar.

In het plan van aanpak maken wij als Jeugdcommissie volgens opgestelde de richtlijnen van het RIVM onderscheid in jeugd tot en met 12 jaar en jeugd vanaf 13 tot en met 18 jaar.

Spelers van 19 jaar mogen volgens de opgestelde de richtlijnen van het RIVM niet aan georganiseerde trainingen deelnemen.

 Jeugd tot en met 12 jaar:

De Jeugdcommissie is van mening dat we als club kunnen voldoen aan de strikte voorwaarden die zijn gesteld in het protocol van Sportkoepel NOC*NSF om de trainingen van de teams tot en met de JO12 weer op te starten.

De trainingen voor deze teams, alsmede de trainingsgroepen die nog niet in competitie zijn, zullen plaatsvinden op de woensdagmiddag.

De eerste training zal a.s. woensdag 6 mei zijn. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

 • 15:00 – 16:00 uur trainingen voor trainingsgroepen (nog niet in competitie) en teams O8, O9 en O10.
 • 16:30 – 17:30 uur trainingen voor teams O11 en O12.

Alle andere trainingen van deze teams komen hiermee te vervallen.

De training zal zijn onder leiding van Jesse den Adel, tevens zullen conform de richtlijnen, een aantal coördinatoren aanwezig zijn die ervoor zullen zorgen dat de ontvangst, de begeleiding van de kinderen en de training “Coronaproof” zullen plaatsvinden.

 Let op:

in verband met Corona maatregelen is in de enige ingang voor de trainingen de schuifpoort tussen veld 1 en veld 2.

Omdat in de teams O13 zowel 12 als 13-jarige spelers zijn ingedeeld en er voor deze spelers volgens verschillende richtlijnen gelden, heeft de Jeugdcommissie ervoor gekozen de teams in de categorie O13 in zijn geheel toe te voegen aan de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar.

Jeugd 13 tot en met 18 jaar:

In deze leeftijdsgroep geldt een extra maatregel:

er dient  ten alle tijden een afstand van 1,5 meter  te worden gehouden bij de training.

Deze 1,5 meter baart ons al Jeugdcommissie de meeste zorgen. Daartoe hebben we eerst een inventarisatie gehouden bij de trainers van deze teams om vast te kunnen stellen of zij als trainer een training kunnen inrichten met continue afstand van 1,5 meter en of zij denken dat spelers, maar ook de trainer hier voldoende spelplezier in kunnen beleven. Uit deze inventarisatie kwam ook naar voren dat sommige trainers zelf uit oogpunt van hun veiligheid voorlopig nog geen training willen geven.

Om toch zoveel mogelijk aan de wens van velen om weer met trainen te starten te gemoed te komen, maar ook om zorgvuldig met de veiligheid en gezondheid van onze spelers en trainers om te gaan, is besloten om eerst een pilottraining te houden met twee teams op dinsdag 12 mei.

Op basis van deze pilot en op basis van de informatie uit de inventarisatie neemt de Jeugdcommissie een besluit of we ook gaan starten met de trainingen van 13 tot en met 18 jaar.

Wij hopen jullie voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Graag jullie extra aandacht voor de in de bijlage opgenomen Hygiëne maatregelen en standaard Protocollen opgesteld door de KNVB met geadviseerde richtlijnen om op een veilige en gezonde manier weer met elkaar te kunnen sporten.

Namens de Jeugdcommissie

Met sportieve en positieve groeten,

Dick Doeleman

Jeugdvoorzitter

 

ALGEMENE HYGIËNE MAATREGELEN

De KNVB adviseert om de volgende hygiënische maatregelen in acht te nemen. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de voetbaltraining aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

PROTOCOL VOOR OUDERS

 De KNVB adviseert de volgende maatregelen voor ouders. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;

 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sport- activiteit of volg de afspraken van je voet- balvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sport-locatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.
 • Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

PROTOCOL VOOR SPELERS

De KNVB adviseert spelers om de volgende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/voetbalvereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
 • Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna goed je handen hebt gewassen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken;
 • Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen
 • Verlaat direct na de training de voetbalvereniging.

 

PROTOCOL VOOR TRAINERS

De KNVB adviseert trainers om de volgende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 13); geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, er mogen alleen intern wedstrijden worden georganiseerd;
 • Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar (onder 14 t/m onder 19) geldt de 1,5 meter afstand en er georganiseerd en samen gevoetbald kan worden op 1,5 meter afstand;
 • Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan;
 • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;
 • Maak vooraf (gedrags-)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen handen schudden;
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte betreden;
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 • Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met
 • (keepers)handschoenen;
 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 • Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;
 • Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op het veld.
 • Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de nieuwe training weer schoon zijn;
 • Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
 • Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;
 • Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen;
 • Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;
 • Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht;
 • Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.

0 Comments