! Update ! Maatregelen Brakkenstein tegen het coronavirus

Nijmegen, 1 april 2020

Van: Bestuur rksv Brakkenstein
Aan: Leden rksv Brakkenstein

Betreft: Update Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus

Geachte leden,

Het bestuur van rksv Brakkenstein vraagt aandacht voor het onderstaande:

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Deze verlenging heeft grote gevolgen voor het Nederlandse amateurvoetbal en daarmee dus voor rksv Brakkenstein in het bijzonder.

Amateurvoetbalseizoen 2019-2020 is voorbij

De KNVB heeft op dinsdag 31 maart 2020 bekendgemaakt dat de competities seizoen 2019-2020 van de amateurs vanwege het coronavirus niet meer worden afgemaakt. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. De volledige tekst van het besluit van de KNVB vindt u via knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Gevolgen van de maatregelen voor rksv Brakkenstein

Verenigingsactiviteiten
Het eerder genomen besluit met betrekking tot het stoppen van alle verenigingsactiviteiten wordt verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Dit geldt voor alle oefenwedstrijden, trainingen, voetbalgerelateerde activiteiten op ons sportpark en voor bijeenkomsten in het clubhuis van rksv Brakkenstein.

Financiële consequenties
We begrijpen dat het voor onze leden zeer vervelend is dat we dit seizoen niet meer kunnen voetballen. Hierdoor is de contributiebijdrage t.o.v. het niet kunnen bieden van faciliteiten niet in verhouding. We hebben inmiddels dan ook een aantal vragen gekregen over een eventuele teruggave van de contributie.

In deze link staat uitgelegd dat juridisch gezien een vereniging dit niet hoeft te doen.

Maar belangrijker is dat wij een non-profitorganisatie zijn, die draait op vrijwilligers en waarbij de contributiebijdrage veruit de belangrijkste bron van inkomsten is. In deze tijd waar we helemaal geen inkomsten meer hebben maar onze vaste lasten doorlopen kunnen we eenvoudig niet aan al onze leden een deel van de contributie teruggeven. Daarmee zou onze vereniging failliet gaan!

Iedereen kan er van ons op aan dat wij alle uitgaven op dit moment tot een minimum beperken. Mogen we dan in deze onzekere tijden een beroep doen op ieders verenigingsgevoel en saamhorigheid om er zo samen voor te zorgen dat onze vereniging deze crisis te boven komt.

Daarom: vraag ons niet om teruggave van de contributie en voor degenen die nog een deel van de contributie moeten betalen, doe dat gewoon nog zodat we volgend seizoen met een financieel gezonde club de competitie weer kunnen starten.

In het licht van de mondiale problemen willen we als rksv Brakkenstein onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en trachten geen beroep te doen op compensatieregelingen vanuit de overheid of overkoepelende sportbonden.

We willen hiermee een sympathiek gebaar maken en laten zien dat we moeite willen doen onze problemen zelf op te lossen. We zijn van mening dat de problemen die wij als voetbalvereniging ervaren, afgezet tegen de wereldwijde ellende, relatief zijn.

Of dit ons gaat lukken is nog niet in te schatten, maar we gaan hier wel voor. Daar hebben we de medewerking van iedereen bij nodig!

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, supporters en andere betrokkenen bij onze mooie vereniging veel sterkte en gezondheid toe. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Sportieve groeten,

Het bestuur van de rksv Brakkenstein

Arno Janssen, voorzitter
Stefan Haagsman, secretaris
Oscar Kerscher, penningmeester
Dick Doeleman, voorzitter jeugd commissie
Egbert Brouwer, voorzitter senioren commissie
Mark Meijring, financiële commissie
Jan Janssen, lid namens de Stichting clubhuis

0 Comments