Updates van het bestuur verzameld

Het bestuur van voetbalvereniging rksv Brakkenstein komt geregeld bij elkaar om het reilen en zeilen van de club te bespreken. Belangrijke updates vanuit die vergaderingen plaatsen we op de homepage. Om besproken zaken die relevant zijn voor de leden niet verloren te laten gaan, is dit een verzamelbericht van die updates.

— 3 mei 2020 —

Beste leden en andere betrokken voetballiefhebbers,

Allereerst wil ik namens het voltallige bestuur van rksv Brakkenstein iedereen de complimenten geven over de wijze waarop de coronamaatregelen het hoofd worden geboden. Wij waarderen dit enorm en dit is maatgevend voor hoe wij onze vereniging willen beleven. Hulde hiervoor!

Deze periode is voor iedereen erg lastig en soms ook verwarrend. Alles gaat anders dan normaal. Achter de schermen moet er enorm geïmproviseerd worden en daar waar wij elkaar graag opzoeken, moeten we nu een andere weg bewandelen om elkaar te vinden en om zo de juiste en noodzakelijke zaken te organiseren.

Het gaat dan om zaken die nu belangrijk zijn, rondom corona. Maar ook ter voorbereiding op het komend seizoen moeten er alweer acties ondernomen worden. Voetbaltechnische zaken, teams samenstellen, trainers vastleggen en gesprekken voeren met vrijwilligers over de dingen die voor ieder individu belangrijk zijn. Dit zijn gesprekken binnen de rksv, maar zeker ook met bestuur en vrijwilligers van het clubhuis.

Als bestuur realiseren wij ons dat we soms meer moeite moeten doen iedereen de juiste aandacht en waardering te geven en we hechten er waarde aan dit op deze wijze toch te vermelden. We vragen jullie begrip. En mochten er zaken onduidelijk zijn of iets besproken moet worden, dan kan je altijd met één van de bestuursleden contact opnemen. We zullen altijd reageren! Richt eventuele vragen s.v.p. aan secretaris@rksvbrakkenstein.nl, zodat alles centraal behandeld kan worden.

Ik attendeer iedereen graag op de informatie die wij geven op onze website en de e-mailberichten die jullie ontvangen. Dit is op dit moment ons belangrijkste communicatiemiddel. We doen ons uiterste best de site zo actueel mogelijk te houden en het mailverkeer te beperken en zo duidelijk en beknopt mogelijk te houden.

Hopelijk zien we elkaar weer snel op het terrein van onze mooie rksv Brakkenstein.

Sportieve groet namens het bestuur,
Arno Janssen
voorzitter

— 12 februari 2020 —

Onze voorzitter Arno Janssen gaat verhuizen. Daarom heeft rksv Brakkenstein per medio 2020 een nieuwe voorzitter nodig. Bent u enthousiast om deze vacature in te vullen? Laat het weten via secretaris@rksvbrakkenstein.nl.

Verder zijn zonnepanelen op het dak geplaatst aan de zijde van de atletiekvereniging. Om “dakbeklimmers” te ontmoedigen, zijn de tribunes uit het stadion weggehaald. Wij oriënteren ons op een nieuwe bestemming hiervoor.

Om de onderlinge communicatie te verbeteren, maakt de voorzitter van het clubhuis al enige tijd deel uit van het hoofdbestuur. Intussen bestaat ook het stichtingbestuur uit zowel leden van het clubhuis als van de voetbalvereniging. Ook communicatie vanuit onze leden vinden wij erg belangrijk! Zit u ergens mee of loopt u ergens tegen aan, schroom dan niet hierover in gesprek te gaan met iemand van het hoofdbestuur. Dit kan ook via e-mail: secretaris@rksvbrakkenstein.nl.

Het Nieuwjaarstoernooi en receptie/feestavond zijn opnieuw succesvol gebleken. Wel zijn er altijd punten van aandacht, wij gaan deze begin volgend seizoen evalueren. Mocht u wensen, op- of aanmerkingen hebben, laat het weten via secretaris@rksvbrakkenstein.nl, wij zullen ze in overweging nemen. Houd in ieder geval zaterdag 9 januari 2021 vast vrij in uw agenda voor de volgende jaaropening.

Leuk nieuws, ten slotte: zo nu en dan breken oud-jeugdspelers door bij BVO’s als NEC. Syb van Ottele zit er aan te komen, Aymen Sellouf heeft inmiddels zijn debuut gemaakt in het eerste van NEC en afgelopen week zelfs een doelpunt gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie! Goede nieuws voor ons is dat wij hierdoor recht hebben op een opleidingsvergoeding, waardoor wij een aanzienlijk bedrag op de rekening kunnen bijschrijven.

Belangrijke speerpunten aankomende maanden:

  • Invullen vacature Voorzitter hoofdbestuur
  • Invullen vacature trainer JO19-1
  • Werving vrijwilligers voor o.a. terreinbeheer en kantinediensten

Vriendelijke groet namens het bestuur,
Stefan Haagsman

 

— 11 januari 2020 —

Aan alle leden van de rksv Brakkenstein,

Op zaterdag 4 januari 2020 vond in ons clubhuis aan de Heemraadstraat de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaats. Voorafgaand aan deze receptie is het nieuwe jaar afgetrapt met een geslaagd Nieuwjaarstoernooi op onze velden. Lees het nieuwsbericht.

rksv Brakkenstein heeft met 2019 een prachtig kalenderjaar achter de rug, waarin het eerste elftal als winterkampioen de winterstop is ingegaan.

Voor alle leden: het beste voor 2020!

Vriendelijke groet namens het bestuur,
Stefan Haagsman

 

— 2 november 2019 —

Graag houdt het bestuur van rksv Brakkenstein de vereniging op de hoogte van wat wij bespreken over onze voetbalclub. Ten eerste zijn we blij te kunnen melden dat we in Thijs Hendriks een uitstekende nieuwe hoofdtrainer hebben gevonden. Lees het nieuwsbericht.

Verder is de start van de samenwerking met MM-Fysio succesvol te noemen. En we hebben positief commissienieuws. Zo is onze nieuwe evenementencommissie enthousiast van start gegaan met grootse plannen voor nieuwe initiatieven. Recent was er een Novemberfest en in december organiseert deze groep een speciale Brakkenstein-pubquiz. Er is ook verdere uitbreiding en invulling van de websitecommissie en het beheer van de socialmedia-kanalen van de vereniging.

Werving van vrijwilligers heeft desondanks onze hoogste prioriteit. In eerste instantie benadert het bestuur de komende twee maanden alle actieve senioren.

ALV-update: waar nodig worden zeer binnenkort de vragen beantwoord van onze meest recente algemene ledenvergadering. We verzoeken de commissies in de toekomst altijd vertegenwoordigd te zijn.

Ten slotte kijkt rksv Brakkenstein naar milieubesparende maatregelen als zonnepanelen en led-verlichting. Werkgroep De Groene Club doet intensief onderzoek naar de investeringsmogelijkheden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:

Stefan Haagsman
Graafseweg 399
6532 ZP Nijmegen
E-mail: secretaris@rksvbrakkenstein.nl

 

— 10 oktober 2019 —

Op vrijdag 4 oktober 2019 vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van en bij rksv Brakkenstein.

Ten eerste wil het bestuur de 21 aanwezigen bedanken voor hun komst naar de ALV.

Helaas was de opkomst opnieuw zeer matig. We zouden graag zien dat er meer belang wordt gehecht door de leden om voortaan de vergadering bij te wonen. Dit omdat er soms ingrijpende besluiten genomen worden tijdens de ALV en omdat het dé plek is om vragen te stellen en meningen te geven en horen. Wel vinden we het een goed signaal dat hoofdtrainer Niek Hermans aanwezig was. Verder heeft het bestuur 25 afmeldingen ontvangen.

Nieuw bij deze ALV is dat het bestuur ervoor koos om de stukken voorafgaand aan de vergadering in te laten zien. Zo kan de vergadering zelf een vlottere doorgang hebben. Dit bleek een goed besluit, dus we zullen dat ook de volgende keer verzorgen.

Besproken onderwerpen en gemaakte beslissingen

  • De notulen van 2018 en verslagen van 2018/2019 zijn, na het behandelen van een aantal vragen, akkoord bevonden.
  • Het aantal leden van rksv Brakkenstein is rigoureus aangepast door een opschoning per 5 september 2019. Het aantal leden staat nu op 718. De opschoning betreft vooral niet-betalende leden die geen inbreng of betekenis meer hebben voor de vereniging.
  • Leden vragen zich af of het een juist besluit is dat de trainer van JO19-1 en Senioren 2 dezelfde persoon is. Dit is inderdaad niet gewenst, maar een gedwongen situatie. Het bestuur is blij dat Maurice Janssen de taken voor het lopende seizoen op zich heeft genomen. De TC heeft de opdracht om een andere trainer voor JO19-1 te zoeken.
  • Leden vragen of er een beleidsplan komt. Het bestuur beraadt zich hier nog over. Momenteel moeten we vaststellen dat er nog te veel basisproblemen opgelost moeten worden, die voorrang hebben boven het werken aan een beleidsplan.
  • Vanuit de Clubhuiscommissie/Stichting is een nieuwe evenementencommissie met zes jonge dames en heren opgericht. Daar is het bestuur erg blij mee. Dat er een formele scheiding is tussen Clubhuis en Voetbal zal het niet in de weg staan om hier een succes van te maken. Er zal op alle fronten samengewerkt worden.

Vrijwilligers bij rksv Brakkenstein

De conclusie van de financiële commissie is dat onze vereniging het nog steeds goed doet. Zeker gezien het feit dat rksv Brakkenstein grotendeels draait op onbetaalde vrijwilligers. Als bestuur willen we benadrukken dat alle leden zich moeten inzetten, met name de spelende leden, om al het vrijwilligerswerk gedaan te krijgen. Het krijgt de komende tijd onze hoogste prioriteit om hier aandacht voor te vragen.

0 Comments