Algeheel alcoholverbod in en rond de kleedkamers

Beste Leden,
Als gevolg van de reglementen van de KNVB en het verscherpte toezicht op naleving er van door de KNVB, hebben de besturen van het clubhuis en de voetbalvereniging Brakkenstein, besloten om met onmiddellijke ingang een algeheel verbod op het nuttigen van alcoholische dranken in te voeren op het gehele terrein, met uitzondering van de kantine en het terras.
Dit betekent dat er geen kratjes bier meer zullen worden verkocht. Daarnaast was en is het verboden om zelf meegenomen alcoholische dranken te nuttigen op het terrein van de vereniging.
Mocht een team zich niet aan deze regel houden en volgt er een boete, dan zal deze boete op het team verhaald worden en zullen er mogelijk verdere sancties volgen.
 
Los van het KNVB reglement, hebben we ook nog met verscherpt toezicht te maken door de gemeente, m.b.t. naleving van de identificatieplicht van personen tot 25 jaar.
Wij rekenen op ieders begrip voor deze wellicht minder sympathieke maatregel.
 
Vriendelijke groet,
 
Bestuur rksv Brakkenstein

0 Comments