Inschrijven

Leuk dat je wilt voetballen bij rksv Brakkenstein!

Er zijn twee manieren om lid te worden van onze vereniging:

 1. De makkelijkste manier om lid te worden is door een e-mail te sturen naar onze ledenadministratie. De ledenadministratie stuurt dan een inschrijfformulier en eventueel wat aanvullende informatie. Als je al met iemand binnen rksv Brakkenstein contact hebt gehad, meld dit dan in het mailtje.
 2. Kom naar het clubhuis en vraag om een inschrijfformulier.

Voor een inschrijving hebben wij het volgende nodig:

 • een volledig ingevuld inschrijfformulier
 • een kopie van rijbewijs/paspoort of id-kaart (voor spelers van 16 en ouder)
 • een digitale pasfoto

Wij werken met automatische incasso. Het verschuldigde contributiebedrag wordt dan in twee delen afgeboekt, in augustus en in december. Automatische incasso scheelt ons een enorme hoeveelheid werk, dus alvast hartelijke dank voor het invullen van de machtigingskaart onderaan het aanmeldformulier.

Let op: het niet afgeven van een automatische incasso brengt een toeslag van €5,00 administratie- en incassokosten met zich mee, bovenop de contributiebedragen. De toeslag dient gelijk met de volledige seizoencontributie voor aanvang van het seizoen betaald te worden.

Om een zo’n goed mogelijke administratie te voeren, willen wij graag op de hoogte zijn van je actuele adres, telefoon en e-mailadres. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan onze ledenadministratie.

Overschrijven van andere vereniging

Eerder al gevoetbald bij een andere club? Voorheen was er een overschrijvingsformulier nodig om van club te wisselen, maar dat is afgeschaft. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich bij de nieuwe vereniging in te schrijven. Zo heb je dus alleen een inschrijfformulier nodig om naar rksv Brakkenstein te komen! Via Sportlink Club wordt de overschrijving vervolgens in gang gezet.

De procedure ziet er als volgt uit:

 • Stuur een e-mail naar onze ledenadministratie. De ledenadministratie stuurt dan een inschrijfformulier en eventueel wat aanvullende informatie. Als je al met iemand binnen rksv Brakkenstein contact hebt gehad, meld dit dan in het mailtje. Het is ook mogelijk om een inschrijfformulier op te halen in ons clubhuis.
 • Wij melden je, of je zoon of dochter, aan als lid van rksv Brakkenstein in Sportlink Club, de digitale ledenadministratie van de KNVB.
 • Automatisch komt er een verzoek tot overschrijving bij de te verlaten vereniging en bij de KNVB.
 • Er volgt een check of bij de oude vereniging aan alle financiële verplichtingen is voldaan, denk aan betaling van contributie en/of eventuele boetes. Ook zal de vereniging vragen om spullen als kleding, sporttas en tenue als deze door de club beschikbaar zijn gesteld. Het inleveren van een spelerspas is niet meer nodig.
 • Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, blokkeert de te verlaten vereniging de overschrijving en kan deze niet worden afgehandeld.
 • Als wel aan de voorwaarden is voldaan, keurt de te verlaten vereniging de overschrijving goed in de digitale ledenadministratie van de KNVB.
 • De bond handelt vervolgens de overschrijving officieel af en rksv Brakkenstein heeft een nieuw lid te pakken!

Even aan denken:

 • Een overschrijving moet uiterlijk op 15 juni geregeld zijn. Dit is vanwege de team-inschrijvingen van voetbalclubs bij de KNVB, die deze harde deadline hanteert. Om de overschrijving tijdig te kunnen verwerken adviseren we nieuwe spelers om uiterlijk 1 juni de overschrijving in gang te zetten.
 • Als bekend is dat er een overschrijving aangevraagd gaat worden, dan is het voor alle partijen prettig als dit ruim voor het einde van het seizoen wordt geregeld. Onnodig uitstellen levert een ongewenste tijdsdruk op, kan teamindelingen in de weg zitten en brengt mogelijk een tijdige verwerking van de overschrijving in gevaar.

Bij eventuele vragen, neem contact op met

Voetbalvereniging rksv Brakkenstein,
Ledenadministratie:
Ledenadministratie@rksvbrakkenstein.nl

Overschrijven naar andere vereniging

Voorheen was er een overschrijvingsformulier nodig om van club te wisselen, maar dat is afgeschaft. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich bij de nieuwe vereniging in te schrijven. Via Sportlink Club wordt de overschrijving vervolgens in gang gezet.

De procedure ziet er als volgt uit:

 • De overschrijving begint bij het aanmelden als lid bij de nieuwe vereniging.
 • De nieuwe vereniging verwerkt dit in Sportlink Club, de digitale ledenadministratie van de KNVB. Automatisch komt er een verzoek tot overschrijving bij rksv Brakkenstein terecht en bij de bond.
 • Laat ons weten van de afmelding via een e-mailbericht naar de secretaris. Het is niet meer nodig om de spelerspas in te leveren.
 • Bij rksv Brakkenstein checken we of aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Hierbij moet u denken aan de betaling van contributie en/of eventuele boetes.
 • Alle spullen vanuit het kledingfonds, zoals kleding, sporttas en tenue, die door rksv Brakkenstein beschikbaar zijn gesteld, dienen netjes en schoon bij onze club te worden ingeleverd.
 • Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, is rksv Brakkenstein genoodzaakt de overschrijving te blokkeren. Deze kan dan niet worden afgehandeld.
 • Als wel aan de voorwaarden is voldaan, keurt rksv Brakkenstein de overschrijving goed in de digitale ledenadministratie van de KNVB.
 • Als laatste handelt de KNVB de overschrijving af naar de nieuwe vereniging.

Even aan denken:

 • Een overschrijving moet uiterlijk op 15 juni geregeld zijn. Dit is vanwege de team-inschrijvingen van voetbalclubs bij de KNVB, die deze harde deadline hanteert. Om de overschrijving tijdig te kunnen verwerken adviseren we spelers om uiterlijk 1 juni de overschrijving in gang te zetten.
 • Als bekend is dat er een overschrijving aangevraagd gaat worden, dan is het voor alle partijen prettig als dit ruim voor het einde van het seizoen wordt geregeld. Onnodig uitstellen levert een ongewenste tijdsdruk op, kan teamindelingen in de weg zitten en brengt mogelijk een tijdige verwerking van de overschrijving in gevaar.

Bij eventuele vragen, neem contact op met de ledenadministratie.

Lidmaatschap beëindigen

Jammer dat je weg gaat bij rksv Brakkenstein!

Afmelden kan vóór 14 juni van het lopende seizoen. Stuur hiervoor een e-mail naar onze ledenadministratie.

Let op: een afmelding na 14 juni brengt kosten met zich mee die wij zullen doorberekenen. De KNVB bepaalt namelijk aan de hand van de ledenlijst van 15 juni welk bedrag rksv Brakkenstein moet afdragen.

Contributie

De contributie voor seizoen 2020/2021 wordt automatisch geïncasseerd in twee termijnen. De eerste termijn eind september 2020, de tweede half januari 2021.

Leden die ervoor kiezen om geen toestemming voor automatisch incasso af te geven, zullen de contributie van het gehele seizoen voor 1 oktober 2020 over moeten maken. Deze leden krijgen hiervoor tijdig een contributienota toegezonden, zowel per post als per e-mail, aan het in de ledenadministratie van rksv Brakkenstein bekende adres. De betaaltermijn wordt hierop vermeld.

Let op: het niet afgeven van een automatische incasso brengt een toeslag van €6,00 administratie- en incassokosten met zich mee, bovenop de hieronder genoemde contributiebedragen. De toeslag dient gelijk met de volledige seizoencontributie voor aanvang van het seizoen te worden betaald.

Leden die niet in staat zijn aan de betalingsverplichting te voldoen, moeten voor 1 oktober 2020 (seizoen 2020 – 2021) een betaalafspraak met het dagelijks bestuur gemaakt hebben. Anders kan niet deelgenomen worden aan competitie- en bekerwedstrijden en aan trainingen en evenementen. Dit deelnameverbod aan verenigingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien en evenementen) geldt dan vanaf oktober in het betreffende seizoen.

Een vertegenwoordiger van het bestuur van rksv Brakkenstein is op donderdagavond tijdens het seizoen aanwezig in het clubhuis. Contactgegevens zijn ook terug te vinden op de website.

Contributietarieven 2020/2021

In de algemene leden vergadering (ALV) van rksv Brakkenstein is in oktober 2019 ingestemd met de contributietarieven die gelden voor het seizoen 2020-2021.

 

Seizoen:

2020-2021

2019-2020

Senioren veldvoetbal

€ 202

€ 199

Junioren veldvoetbal

€ 160

€ 158

Pupillen veldvoetbal

€ 144

€ 141

Niet spelende leden

€ 66

€ 65

Kader senioren/donateurs

€ 36

€ 35

Kader jeugd

€ 0

€ 0

Zaalvoetbal (futsal)

€ 180

€ 178

Zaal- en veldvoetbal

€ 280

€ 276

De contributie moet tijdig overgemaakt worden naar de RABOBANK bankrekening met nummer: NL47RABO 0119480123 t.n.v. rksv Brakkenstein te Nijmegen. Vermeld hierbij lidnummer, achternaam plus voorletters en vermelding van het seizoen waarvoor u contributie betaalt.