! Update ! Maatregelen Brakkenstein tegen het coronavirus

Nijmegen, 26 april 2020

Van: Bestuur rksv Brakkenstein

Aan: Leden rksv Brakkenstein

Betreft: Update Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

Geachte leden,

Het Bestuur van rksv Brakkenstein vraagt aandacht voor het onderstaande:

Afgelopen dinsdag, 21 april 2020, heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geldend voor sportverenigingen ook na 28 april 2020 van kracht blijven en worden verlengd tot en met dinsdag 19 mei 2020. In het besluit van kabinet wordt echter één uitzondering genoemd:

  • Jeugd tot en met 18 jaar mag vanaf 29 april 2020 weer georganiseerd en beheersbaar gaan trainen;   waarbij voor jongeren van 13 t/m 18 jaar als extra voorwaarde geldt: met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Dat laatste is natuurlijk goed nieuws en we willen natuurlijk niets liever dan zo snel als mogelijk weer trainingen voor onze jeugdteams organiseren. Echter aan het georganiseerd en beheersbaar opstarten van trainingen wordt een groot aantal voorwaarden verbonden. Sportkoepel NOC*NSF (waar de K.N.V.B. onderdeel van uitmaakt), heeft daartoe een protocol opgesteld: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf

De Jeugdcommissie is op basis van het protocol een plan van aanpak aan het opstellen, waarin wordt opgenomen onder welke voorwaarden het mogelijk wordt trainingen gefaseerd en op een verantwoorde manier  op te starten. Een complex traject, dat zorgvuldig moet worden doorlopen en waarbij het uitgangspunt is dat de gezondheid van onze leden altijd voorop staat.

Een traject dat ook als uitkomst kan hebben dat de voorwaarden voor het opstarten van trainingen té complex blijken en dat dus het opstarten van trainingen niet mogelijk is. Op basis van het plan van aanpak zal door het Bestuur een definitief besluit ten aanzien van het opstarten van trainingen voor jeugdteams worden genomen.

Samenvattend: gevolgen van het kabinetsbesluit van dinsdag 21 april 2020 voor rksv Brakkenstein.

  • Het besluit met betrekking tot het stoppen van alle verenigingsactiviteiten, wordt verlengd tot en met dinsdag 19 mei 2020. In principe geldt dit voor alle oefenwedstrijden, trainingen, voetbal gerelateerde activiteiten op ons sportpark en voor bijeenkomsten in het clubhuis van rksv Brakkenstein.
  • Jeugd tot en met 18 jaar mag vanaf 29 april 2020 weer georganiseerd en beheersbaar gaan trainen;   waarbij voor jongeren van 13 t/m 18 jaar als extra voorwaarde geldt: met inachtneming van 1,5 meter afstand.
  • Het Bestuur zal op basis van het plan van aanpak van de Jeugdcommissie besluiten of, en zo ja op welke termijn, het organiseren van trainingen voor jeugdteams binnen onze vereniging mogelijk is.

(Ouders van) jeugdleden worden door de Jeugdcommissie hiervan op de hoogte gesteld.

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, supporters en andere betrokkenen bij onze mooie vereniging veel sterkte en gezondheid toe. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Sportieve groeten,

Het bestuur van de rksv Brakkenstein

Arno Janssen, voorzitter
Stefan Haagsman, secretaris
Oscar Kerscher, penningmeester
Dick Doeleman, voorzitter jeugd commissie
Egbert Brouwer, voorzitter senioren commissie
Mark Meijring, financiële commissie
Jan Janssen, lid namens de Stichting clubhuis

0 Comments