Update opstarten trainingen 13+ t/m 18 jaar

Nijmegen, 16 mei 2020

Betreft: Update opstarten trainingen jeugd 13+ t/m 18 jaar.

Beste Ouders/verzorgers en spelers,

Een update naar aanleiding van de pilottraining van dinsdag jl. en het besluit ten aanzien van het opstarten van de trainingen van onze jeugd van 13+ tot en met 18 jaar.
De pilottraining van dinsdag jl is naar tevredenheid verlopen, daarom heeft de Jeugdcommissie besloten de trainingen voor de jeugd 13+ tot en met 18 jaar op te starten. Daarbij dient de Jeugdcommissie rekening te houden met het feit dat een aantal trainers van teams in deze leeftijdsgroep heeft aangegeven, dat zij gezien de huidige Corona -situatie geen trainingen wensen te organiseren. Een besluit dat de Jeugdcommissie natuurlijk respecteert.
Daarom valt het opstarten van de trainingen voor deze leeftijdsgroep in twee groepen uiteen:

Teams waarvan trainers trainingen willen organiseren:
Voor deze teams heeft de Jeugdcommissie besloten dat m.i.v. dinsdag 19 mei 2020 trainingen worden opgestart:
Van 17:30 – 18:30 uur    JO15-1 en JO15-3.
Van 19:00 – 20:00 uur    JO13-1, JO15-2 en JO-17-1.
Deze trainingen worden georganiseerd volgens de opgestelde richtlijnen van het NOC*NSF.
Van trainers en spelers wordt verwacht hiervan kennis te hebben genomen (zie eerdere berichtgeving vanuit Jeugdcommissie).

Voor deze trainingen geldt (o.a.) dat:

  • Spelers zich maximaal 10 minuten voor aanvang van de training melden en dat zij na afloop van de training zo snel mogelijk naar huis vertrekken;
  • Er geen gelegenheid is voor omkleden en douchen: kleedkamers blijven gesloten.
  • Ouders niet op de accommodatie worden toegelaten;
  • De enige toegang tot de accommodatie de toegangspoort tussen veld 1 en veld 2 is;
  • En dat er ten alle tijden rekening gehouden dient te worden met een onderlinge afstand van 1,5 meter.

Spelers worden door trainer(s) / begeleider(s) van hun team geïnformeerd.

Teams waarvan trainers geen trainingen willen organiseren:

De Jeugdcommissie zal via de trainers van de teams inventariseren hoeveel spelers per team willen trainen.
Op basis van de uitkomst van deze inventarisatie zal de Jeugdcommissie een besluit nemen en indien van toepassing een alternatieve trainingsmogelijkheid organiseren. Hierover volgt volgend weekend meer informatie.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de Jeugdcommissie

Dick Doeleman
Jeugdvoorzitter

 

0 Comments