Van het bestuur: samenvatting ALV

Op vrijdag 4 oktober 2019 vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van en bij rksv Brakkenstein.

Ten eerste wil het bestuur de 21 aanwezigen bedanken voor hun komst naar de ALV.

Helaas was de opkomst opnieuw zeer matig. We zouden graag zien dat er meer belang wordt gehecht door de leden om voortaan de vergadering bij te wonen. Dit omdat er soms ingrijpende besluiten genomen worden tijdens de ALV en omdat het dé plek is om vragen te stellen en meningen te geven en horen. Wel vinden we het een goed signaal dat hoofdtrainer Niek Hermans aanwezig was. Verder heeft het bestuur 25 afmeldingen ontvangen.

Nieuw bij deze ALV is dat het bestuur ervoor koos om de stukken voorafgaand aan de vergadering in te laten zien. Zo kan de vergadering zelf een vlottere doorgang hebben. Dit bleek een goed besluit, dus we zullen dat ook de volgende keer verzorgen.

Besproken onderwerpen en gemaakte beslissingen

  • De notulen van 2018 en verslagen van 2018/2019 zijn, na het behandelen van een aantal vragen, akkoord bevonden.
  • Het aantal leden van rksv Brakkenstein is rigoureus aangepast door een opschoning per 5 september 2019. Het aantal leden staat nu op 718. De opschoning betreft vooral niet-betalende leden die geen inbreng of betekenis meer hebben voor de vereniging.
  • Leden vragen zich af of het een juist besluit is dat de trainer van JO19-1 en Senioren 2 dezelfde persoon is. Dit is inderdaad niet gewenst, maar een gedwongen situatie. Het bestuur is blij dat Maurice Janssen de taken voor het lopende seizoen op zich heeft genomen. De TC heeft de opdracht om een andere trainer voor JO19-1 te zoeken.
  • Leden vragen of er een beleidsplan komt. Het bestuur beraadt zich hier nog over. Momenteel moeten we vaststellen dat er nog te veel basisproblemen opgelost moeten worden, die voorrang hebben boven het werken aan een beleidsplan.
  • Vanuit de Clubhuiscommissie/Stichting is een nieuwe evenementencommissie met zes jonge dames en heren opgericht. Daar is het bestuur erg blij mee. Dat er een formele scheiding is tussen Clubhuis en Voetbal zal het niet in de weg staan om hier een succes van te maken. Er zal op alle fronten samengewerkt worden.

Vrijwilligers bij rksv Brakkenstein

De conclusie van de financiële commissie is dat onze vereniging het nog steeds goed doet. Zeker gezien het feit dat rksv Brakkenstein grotendeels draait op onbetaalde vrijwilligers. Als bestuur willen we benadrukken dat alle leden zich moeten inzetten, met name de spelende leden, om al het vrijwilligerswerk gedaan te krijgen. Het krijgt de komende tijd onze hoogste prioriteit om hier aandacht voor te vragen.

0 Comments